WhatsApp%20Image%202023-02-17%20at%2014.28.15

BÖRJA PLANERA MED ENKLA SKISSER

Det börjar med ett behov och formas till en idé. Ibland kan det vara svårt att sortera och prioritera. Kanske är det inte ens självklart att ni vill påbörja byggprojektet men är nyfikna på att utreda alternativen. Genom att testa idéer tidigt i processen kan man upptäcka felaktigheter och hitta smarta lösningar innan man väljer att gå vidare.

SKISSA FRAM IDÉERNA

En skiss är översiktlig, ibland väldigt schematisk och är inte måttsatt. Skisser kan se olika ut vilket gör att tekniken och presentationen anpassas efter vad som passar projektet. Det handlar om att arbeta fram en idé eller ett koncept som ni känner er trygga med att utreda vidare.

Hur kan en process med skisspaketet se ut?

Skisspaketet är framtaget för att det ska vara enkelt att testa idéer innan det läggs för mycket tid på dem. Därefter kan skissen utvecklas och användas som underlag för att göra mer noggranna ritningar.

Möte - uppstart (kostnadsfritt)

Ni har ett första möte med arkitekten där ni beskriver era planer och vad ni vill ha hjälp med. Ni bildar dig en uppfattning om arbetsgången, hur vi jobbar och får tips och råd. Därefter får ni en uppdragsbeskrivning där innehållet i beställningen framgår som ni godkänner innan arbetet påbörjas.

Underlag

Ni förser arkitekten med underlagsmaterial i form av befintliga ritningar och bilder på huset eller platsen. Ju mer material som finns desto enklare blir det att ta sig fram i processen.

Möte - Kartläggning

Vi bokar sedan in ett digitalt möte och gör gemensamt en enkel kartläggning. Vad finns det för …behov? …önskemål? …möjligheter? …begränsningar?

Skissarbete

Arkitekten gör skisser enligt överenskommelse.

Möte - Återkoppling & planering

Ni feedback på skisserna. Arkitekten gör mindre justeringar på skisserna efter er feedback. Vi summerar arbetsgången och planerar hur ni vill fortsätta. Om ni önskar att gå vidare med projektet kan vi exempelvis se över vilka handlingar som kan vara aktuella att producera.

VAD VILL DU BYGGA?

Vill du komma igång med ditt byggprojekt eller har du frågor om våra tjänster?
Kontakta oss för att beställa våra paket eller få offert.

Kontakta oss