FÖRBÄTTRA ERA LOKALER
& STÄRK ER VERKSAMHET

Arkitekthjälp med mångsidig projekterfarenhet.

BEHÖVER DITT PROJEKT ARKITEKTHJÄLP?

Ta kontakt så kan vi tillsammans utforska samarbetsmöjligheter!

Ta kontakt

TJÄNSTER

Ta kontakt och berätta mer om vad ditt projekt behöver.

WORKSHOP

Vägledda processer med verksamheter där idéer och programinnehåll arbetas fram gemensamt för att skapa en välfungerande miljö.

UTREDNINGAR & SKISSER

Designalternativ och koncept utforskas för att testa utrymmen, arbetssätt eller funktioner.

RITNINGAR

Ritningar tas fram för ert projekt. Omfattningen anpassas efter era önskemål och behov.

MATERIAL & FÄRG

Material och färger är en del av en balans mellan estetik och funktion där hållbarhet, underhåll och användarvänlighet behöver beaktas.

SKAPA & OMFORMA OFFENTLIGA MILJÖER

Står er verksamhet inför behovet av att förnya och anpassa en befintlig lokal för att möta nya krav och förväntningar, eller behövs stöd vid nybyggnation? Förstärk ditt team med en extra resurs.

PROJEKTOMRÅDEN

Sjukhus  
Vårdboenden  
Skolbyggnader  
Kontor